logo
Системата за машинно тониране "ДЕКОРАТОР" използва прецизна техника COROB, предоставяща възможност за най-висока степен на повтаряемост при работа с бои от разлчини партиди, както и оптимизация на рецепти, гарантиращо най-добро отношение качество - цена на пазара.Тонират се латексни, фасадни бои и лазурни лакове по системите Portfolio Pro, Dekorator и RAL. Тонирането се извършва на място пред клиента и отнема няколко минути. След миксиране, получените цветове се сравняват с избрания от кратела.